Vlaams Initiatief Systematisch Onderhoud van Gebouwen


  • Vlisog wil het systematisch onderhoud van gebouwen promoten en ondersteunen. Daartoe treedt het op als moderator tussen opdrachtgever en uitvoerder. Het wil een platform aanbieden waar de verschillende spelers op de markt elkaar kunnen ontmoeten om samen tot een meer gestructureerd onderhoud van ons patrimonium te komen.

Goed onderhoud begint bij het vastleggen van de noden en pijnpunten binnen en rond een gebouw. Daarom zet de vzw Vlisog sterk in op het verspreiden van kennis rond conditiemetingen en het gebruik hiervan bij het opstellen van meerjarige onderhoudsplannen. Een aandachtspunt zijn de opleidingen en certificatie voor conditiemeting-inspecteurs.

VLISOG vzw is een initiatief van de Embuild (voorheen Vlaamse Confederatie Bouw)