— Zelf inspecteur worden —

VLISOG is samen met BCCA de initiatiefnemer van een certificatiesysteem voor gebouwinspecteurs op basis van de Nederlandse norm NEN 2767. De methodiek om gebouwen te inspecteren en de bevindingen te rapporteren vindt steeds meer ingang in België. In het najaar van 2017 werden dan ook de eerste  certificaten van inspecteurs uitgeschreven.  

Hier kunt u de Nen 2767 aankopen : NEN 2767-1+C1:2019 nl en NEN 2767-2:2008 nl

Hoe verloopt de certificatie?
Via de website worden op geregelde tijdstippen examens aangekondigd. De proeven worden opgesteld en geëvalueerd door een onafhankelijk stuurcomité. Kandidaten kunnen zich inschrijven aan de hand van onderliggend formulier. Om gecertificeerd inspecteur conditiemeting van gebouwen te worden, wordt er wel verwacht dat de kandidaten enige bouwtechnische kennis en ervaring bezitten.  De norm NEN 2767 is de te kennen leerstof voor het theoretische examen. 

Het theoretische examen gaat door te Brussel. 
De praktische proef wordt op verschillende plaatsen in Vlaanderen georganiseerd. 

Na het slagen in de theoretische en praktische proef worden de deelnemers persoonlijk gecertificeerd. Het certificaat wordt uitgereikt door BCCA, een geaccrediteerd organisme.
Om de kwaliteit te kunnen waarborgen moeten er minimum vijf audits per jaar uitgevoerd worden. Op deze inspecties kunnen onafhankelijke controles worden uitgevoerd. Daarnaast dient de inspecteur zijn kennis op peil te houden door middel van erkende opleidingen die via deze website worden aangekondigd.


Bijkomende informatie.
In het examenreglement en het toepassingsreglement vind je meer informatie over het gehele certificatiegebeuren, inclusief betwistingsprocedure, het referentiekader, competentieprofielen voor de twee types van inspecteurs, en de toelatings- en bijscholingsvereisten. 

Deelname aan het theoretisch examen kost 200 €, excl. BTW. Bij slagen ontvangt men een bewijs dat toegang geeft tot het praktisch examen. Deelnemen aan het praktisch examen kost 700 €, excl. BTW.

Wanneer men geslaagd is voor het theoretische en praktische examen kan men zich bij het BCCA aanmelden voor het bekomen van het certificaat. Dit houdt in dat men minstens 5 dossiers per jaar zal indienen. Per dossier dat onder certificaat afgeleverd wordt, wordt er een administratieve kost van 51 € aangerekend. Men kan ook opteren voor een pakket van 10 dossiers ter waarde van 410 €. 

Hierna wordt men automatisch opgenomen in de lijst van gecertificeerde inspecteurs.

Voor bijkomende informatie kan je steeds contact opnemen met freija.jongbloet@embuild.be