— zelf inspecteur worden —

VLISOG is samen met BCCA de initiatiefnemer van een certificatiesysteem voor gebouwinspecteurs op basis van de Nederlandse norm NEN 2767. De methodiek om gebouwen te inspecteren en de bevindingen te rapporteren vindt steeds meer ingang in België. In het najaar van 2017 werden dan ook de eerste  certificaten van inspecteurs uitgeschreven.


Hoe verloopt de certificatie?
Via de website worden op geregelde tijdstippen examens aangekondigd. De proeven worden opgesteld en geëvalueerd door een onafhankelijk stuurcomité. Kandidaten kunnen zich inschrijven aan de hand van onderliggend formulier. Om gecertificeerd inspecteur conditiemeting van gebouwen te worden, wordt er wel verwacht dat de kandidaten enige bouwtechnische kennis en ervaring bezitten.

Het theoretische examen gaat door te Brussel. 
De praktische proef wordt op verschillende plaatsen in Vlaanderen georganiseerd. 

Na het slagen in de theoretische en praktische proef worden de deelnemers persoonlijk gecertificeerd.
Het certificaat wordt uitgereikt door BCCA, een geaccrediteerd organisme.
Om de kwaliteit te kunnen borgen moeten er een minimum aantal audits per jaar uitgevoerd worden. Op deze inspecties worden random onafhankelijke controles uitgevoerd.


Bijkomende informatie.
Hier vind je alle mogelijke informatie over het gehele certificatiegebeuren, inclusief betwistingsprocedure, het referentiekader, competentieprofielen voor de twee types van inspecteurs, en de toelatings- en bijscholingsvereisten. Deelname aan het theoretisch examen kost 150 €, excl. BTW. Bij slagen ontvangt men een bewijs, dat toegang geeft tot het praktisch examen. Deelnemen aan het praktisch examen kost 600 €, excl. BTW.

Na slagen van het theoretische en praktische examen kan men zich bij het BCCA aanmelden voor het bekomen van een certificaat. Hiervoor wordt  410 € administratieve kosten gerekend. Hierin zijn tevens 10 in te dienen dossiers inbegrepen.
Per dossier dat onder certificaat afgeleverd wordt, wordt er een administratieve kost van 50 € aangerekend.


Voor bijkomende informatie kan je steeds contact opnemen met:  benedikt.declercq@vcb.be