gedegen onderhoud plan je met een

— CONDITIEMETING—


Het onderhoud van gebouwen werd tot voor kort hoofdzakelijk op een curatieve manier benaderd. Er werd maar ingegrepen wanneer schade aan een gebouw voor overlast zorgde. Het uitvoeren van niet vooraf geplande ingrepen werkt verspilling in de hand. In de huidige tijd, waar energetische verwachtingen en comfort hoog liggen, moeten eigenaars omgaan met striktere budgetten. Om deze onderhoudsbudgetten optimaal te kunnen beheren is een visie naar de toekomst onontbeerlijk. Het opstellen van meerjarige onderhoudsplannen is daarbij noodzakelijk.

Om kwaliteitsvolle onderhoudsplannen te kunnen opmaken is een correcte kennis van de toestand van het gebouw noodzakelijk. Een kwalitatieve conditiemeting van het pand en de installaties kan opgesteld worden conform de Nederlandse norm NEN2767.

Een goed beheer van gebouwen valt of staat met een correcte kennis van de toestand. Denken we bv aan het opmaken van meerjaren onderhoudsplannen, het beslissen over de toekomst van het gebouw, .... Een methode om de toestand van het gebouw in kaart te brengen is kwalitatieve conditiemeting van het pand en de installaties kan opgesteld worden conform de Nederlandse norm NEN2767.

Conditiemeting is een soort 'checklist' waarmee de technische staat van een element wordt weergegeven. Het is een methode om op een uniforme manier de toestand van de bouwelementen vast te stellen. Dit wordt dan op een gelijkvormige wijze gerapporteerd. Inspecteurs leggen per bouw- en installatiedeel gebreken en veroudering vast. Bij een goed uitgevoerde conditiemeting legt de inspecteur ook vast wat het risico is als een geconstateerd gebrek niet direct wordt aangepakt.

Over de situaties waarin een conditiemeting nuttig is en welke de aandachtspunten zijn kan u in dit document meer te weten komen:

Verhoog de kwaliteit van je onderhoud.

 Werk met een door het BCCA  gecertificeerde inspecteur .