— ELISE —

De werkgroep ELISE werd opgestart binnen VLISOG vzw en sluit aan bij de activiteiten van de werkgroep NEN2767.

ELISE staat voor Energy and Life Integrated in a Sustainable Environment. 

Gebouwbeheerders moeten vandaag bij het beheer van hun patrimonium rekening houden met de uitdadingen van de toekomst op vlak van energiezorg, comfort, duurzaamheid, en veiligheid.

ELISE brengt diverse deelgebieden en thema's samen. 'Energy' staat onder meer voor energiezorg, regelgeving, klimaatplannen en energiebeheer (cfr. ISO50001) terwijl 'Life' dan weer verwijst naar comfort, fysieke en brandveiligheid en veilige werkomstandigheden. 'Sustainable' slaat op duurzaamheidsacties en refereert aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Aandacht voor onder meer milieu en locatie zit vervat in 'Environment'. 'Integrated' staat voor het samen behandelen van noden en vaststellingen vanuit technisch en strategisch patrimoniumbeheer. 

ELISE is een methodiek in opbouw, die tot doel heeft om individuele gebouwen of een patrimonium door te lichten op niveau van meerdere disciplines, om zo te komen tot gebundelde resultaten en doordachte management beslissingen.

Deze methodiek is binnen de Vlaamse overheid reeds enkele malen toegepast, zowel op niveau van individuele gebouwen als op niveau van een patrimonium.

Om de methodiek toe te passen werd een tool ontwikkeld die kan gedownload worden:

Vanuit de werkgroep ELISE werd een voorlopig document opgemaakt waarin de werkmethodiek ELISE wordt toegelicht: