— FAQ —

 1. Waar kan ik terecht indien ik toch nog bijkomende vragen heb?
  Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij benedikt.declercq@vcb.be of bel 02 545 56 29


 2. Zijn er competentieprofielen voor de inspecteurs conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767?
  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bouwkundige inspecties en deze van technische installaties (HVAC, elektriciteit,...). Voor beide geldt het volgend basisprofiel: 
  - Grondige kennis van de methodiek NEN2767 volgens de versie die van toepassing is 1 jaar voor het afleggen van het examen
  - Grondige kennis van de werking van de te inspecteren bouwonderdelen
  - Vraag van een klant correct inschatten
  - Opdracht correct organiseren en kwalitatief uitvoeren
  - Inventaris opmaken van te inspecteren bouwdelen
  - Rapportering opstellen volgens de wensen van de klant
  - Procedure/proces rondom inspecties en opstellen en bewaken
  - Juiste inschattingen maken van ernst, omvang en vorderingsgraad van een bouwgebrek
  - Toepassen conditie- en risicoparameters ter bepaling van kwaliteitsniveaus volgens de NEN2767 als input voor het behoefteplan en (meerjaren) onderhoudsbegrotingen
   
  - Voor de inspecteur bouwkunde:
   Kennis van de pathologie van gebouwen: gebreken kunnen herkennen en inschatten
  - Voor de inspecteur technische installaties:
   Kennis van de te inspecteren technieken

   Beschikken over de nodige bevoegdheden om toegang te kunnen krijgen tot te inspecteren bouwdelen (bv. BA4 voor elektrische installaties)

 3. Waar kan ik controleren of mijn (kandidaat-)inspecteur effectief gecertificeerd is?Een lijst van de gecertificeerde inspecteurs is beschikbaar op de website van Vlisog. Bij twijfel kan er altijd contact genomen worden met Vlisog of BCCA.

 4. Blijft het certificaat geldig voor onbepaalde duur?
  Het certificaat blijft geldig zolang de inspecteur aan drie voorwaarden voldoet:

  1. Hij/zij toont dat hij/zij op de hoogte blijft van de evolutie van de norm NEN 2767
  2. Hij/zij uploadt jaarlijks minstens 5 projecten in een online database
  3. Hij/zij volgt jaarlijks de nodige opleidingen

  Het certificaat vermeldt steeds de NEN-versie waarvoor de inspecteur gecertificeerd is. De gecertificeerde inspecteur zal binnen het jaar na het in voege treden van een nieuwe versie van NEN 2767 een korte online test moeten afleggen. Hij/zij wordt hiervoor persoonlijk gecontacteerd.

  De inspecteur dient jaarlijks minstens 5 dossiers of gebouwen te uploaden in een online database. Enkel inspecties die in deze database terecht komen, gebeuren onder certificaat.

  Om zijn/haar certificaat te behouden, dient de inspecteur zich ook bij te scholen.

 5. Waarom werken met een gecertificeerde inspecteur?
  Het werken met een gecertificeerde inspecteur heeft verschillende voordelen. Zo is er een garantie op kwaliteit. De inspecteur heeft aantoonbare ervaring met zowel de norm NEN 2767 als met het inschatten van technische onvolkomenheden aan hetzij de gebouwschil, hetzij de technische installaties van gebouwen. Bovendien is er een controlesysteem. Jaarlijks worden een aantal inspecties geselecteerd en gecontroleerd door een ervaren specialist op basis van het opgevraagde rapport. De bevindingen van de inspecteur mogen daarbij niet meer dan 15% afwijken van die van de expert. Indien dit toch het geval is, worden er maatregelen genomen. Tot slot maakt het certificaat dat er bij betwistingen een procedure kan opgestart worden bij BCCA en Vlisog.