— Toepassingsreglement —

Nadat er bij de vzw VLISOG met succes examens (theoretisch en praktisch) zijn afgelegd en de persoon heeft aangetoond dat hij/zij beschikt over de noodzakelijke basiskwalificaties (qua opleidingsniveau en/of qua ervaring), kan deze persoon in aanmerking komen voor het verkrijgen van een personencertificaat.

In opdracht van de vzw VLISOG heeft de vzw BCCA een personencertificatie georganiseerd voor gebouwinspecteurs die de conditie van gebouwen opmeten.

Onderhavig toepassingsreglement heeft betrekking op de personen die instaan voor de conditiemeting van een gebouw met behulp van de methodiek zoals beschreven in de Nederlandse norm NEN 2767.

Het toepassingsreglement vindt u hier.