Het bestuur van Vlisog vzw bestaat uit diverse organisaties :

  • Embuild Vlaanderen
  • Buildwise
  • Techlink
  • IFMA Belgium

Deze organisaties plegen op geregelde tijdstippen overleg met bedrijven, actief in onderhoud waardoor tendensen en noden in kaart gebracht kunnen worden.

De doelstellingen van Vlisog zijn:

  • kennis verzamelen en instrumenten ontwikkelen die het professioneel onderhoud van gebouwen mogelijk maken. Hierbij vind je de onderhoudsgids.  
  • samenwerkingsverbanden tussen complementaire bedrijven stimuleren
  • professioneel onderhoud van gebouwen op de kaart zetten via het organiseren van infosessies en opleidingen
  • kwaliteit waarborgen door het opzetten van een kwaliteitskader

Volg ons op de Linkedin pagina.